NOVÁ OTVÍRACÍ DOBA:

V tuto dobu mohu přijímat objednávky na konzultace, masáže a další od 8-20 hod. popřípadě i víkend.

13.6.- 23.6. 2016

25.7. - 19.8. 2016

19.9.- 28.9. 2016

19.10. - 4.11. 2016

Novinky

TENTO PROJEKT

 

„VOŇAVÁ ZEMĚ-CENTRUM PRO AROMATERAPII,  MASÁŽE A RELAXACI“

 

JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA

v  rámci osy IV LEADER

Programu rozvoje venkova ČR

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí